spot_imgspot_img

“Türkiye’nin rekabet gücünün artırılmasında yeşil dönüşüm bir fırsat” – Son Dakika Ekonomi Haberleri

Sürdürülebilirlik Yüksekokulu tarafınca, bu yıl ‘Yeşil Dönüşümün Paradigmaları’ temasıyla dokuzuncusu meydana gelen ve çevrimiçi düzenlenen zirvede, global iklim krizi, taze rizikolar ve kaygılarla beraber, sürdürülebilir çalışma dönüşümünün ne aşama acil ve mühim bulunduğunun altını bir kez daha çizdi.

İNSAN TABİATA KARŞI SORUMLU

Sürdürülebilirlik Yüksekokulu Başkanı Murat Sungur Bursa, Yeşil İş Zirvesi’nin açılışında yapmış olduğu konuşmada, direkt kişi kaynaklı, üretim ve kullanım çılgınlığı ve bu tarz şeyleri kullanma biçimlerinin sağlam problemler meydana getirmeye başladığını, o nedenle etraf mevzusunda bir tek teknoloji değil konular düzenlemelerine de gerekseme bulunduğunun anlaşıldığını söylemiş oldu.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YATIRIM ORTAMINI DA İYİLEŞTİRECEK

TÜSİAD Yönetim Heyeti Başkanı Orhan Turan, çoğalan nüfus, azalan organik kaynaklar, üretim ve kullanım kalıplarının devam eden yapısının, global rizikoları çevresel mevzularda yoğunlaştırdığının üzerine basarak belirtti.

Davos’ta da mevzunun ele alındığına dikkati çeken Turan, kelamlarını şöyleki sürdürdü: “Önümüzdeki dönemde, bütün düzeylerdeki tartışmalarda daha oldukca odaklanacağımız mevzular yeşil ve dijital dönüşümün etkileşim yerleri, pandemi, Rusya-Ukrayna savasıyla kırılganlığı iyice belirginleşen global hazırlık zinciri ve ortaklaşa iş kanallarının her düzeyde güçlendirilmesi gereksinimi olması bekleniyor” diye açıkladı.

YENİLENEBİLİR KAYNAKLARLA 6 KAT FAZLA ELEKTRİK

Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölge Başkanı Bora Tuncer, yenilenebilir enerji kaynaklarının önemine vurgu yaparak, “2040 yılına kadar yenilenebilir kaynaklardan 6 kat çok elektrik üretilecek. Dünyanın karbon emisyonlarının yüzde 60’ından fazlasından görevli enerjiyle ilişkimizi tekrardan gözden geçirmeliyiz.

Elektrik 4,0, verimlilikle beraber, yenilenebilir enerji kaynaklarını desteklemesi ve karbon emisyonu hedeflerine ulaşmamızda destek olması bekleniyor. Elektrik 4,0 yardımıyla israfın da ortadan kalktığını, taze enerji dünyasının yapı edildiğini dile getiren Tuncer, “Günümüzde üretime başlanan enerjinin yüzde 60’ından çok israf ediliyor. Verimlilik amacıyla dijital teknolojileri artık daha çok kullanmalıyız” kelimelerini kullandı.

CİDDİ YAPISAL DEĞİŞİME İHTİYAÇ VAR

Shell Türkiye Memleket Başkanı Ahmet Erdem, ‘Ekonomik büyümeyi sürdürürken yeşil dönüşüme lidrelik etmek’ başlıklı oturumda yapmış olduğu konuşmada, enerjide sağlam yapısal değişime gerekseme olduğuna vurgu yapmış oldu. Shell’in gündeminde enerji verimliliğinin uzun süredir olduğuna vurgu icra eden Erdem, 2030 ve 2050 gayelerinden bahsetti.

Erdem, “Net karbon sıfır olma yolculuğunda Shell’in rafinerilerindeki petrol yapıtı üretimini azaltma yönünde de gayeleri var. 95 milyon tondan, 2030’a geldiğimizde 45 milyon tona düşürmek şeklinde bir hedefimiz vardı.

Burada 75 milyon tona düşürmüş durumdayız. Bu da gayeye doğru olan gidişi gösteriyor. Aynı da diyebileceğimiz benzer tarzda elektrik taşıtlar fazlalaşıyor. TOGG geliyor. Elektrikli taşıtlar daha oldukca öne çıkıyor. Gene 2030’da erişmek istediğimiz 560 terawatt saatin, ortalama yarısına gelmiş durumdayız. 251 terawatt/saat bir elektrik hacmimiz oldu. Bu da gayeye doğru gidiyor” söyledi.

ENERJİ TASARRUFU EĞİTİMLERİNDE 7 MİLYON ÇOCUĞA DOKUNDUK

Enerjisa Enerji Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Kısım Başkanı Ebru Taşçıoğlu, kentleşmeye dikkat çekerek, teknolojiyle desteklenmiş örgüt ve alt yapı yatırımlarına gerekseme bulunduğunu söylemiş oldu.

Kurumsal alıcılara güneş enerjisi sistemleri sunduklarından söz eden Taşıçıoğlu, “Enerji verimliliği danışmanlığı yapıyoruz. Şu ana kadar toplam 13,4 megavatlık bir kabiliyet kuruldu ve bu da 6 bin hane halkının bir senelik kullanımı bedelinde. Enerji verimliliği projelerinden de 2 bin hanelik bir enerji tutum sağladık” diye açıkladı.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK EĞİTİMİ

IC İbrahim Çeçen Yatırım Tüm ortaklık CEO’ab da diyebileceğimiz su Murad Bayar, sürdürülebilirlik ajandası oluşturmanın birinci gayeleri bulunduğunu söyleyerek, yaptıkları emekleri söyledi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) desteğiyle Boğaz’da deniz kirliliği teşhis projesini hayata geçirdiklerini, böylelikle gemilerden kaynaklı kirliliği azaltmayı hedeflediklerini, hususi otoyol işletmecilerinde ise sürdürülebilirlik raporlarını yayımladıklarını deklare etti.

SOFRA ŞEKERİNDEN DETERJAN, ATIK GİYSİDEN YUMUŞATICI

Unilever Türkiye, Orta Asya ve İran Konut Bakım Kategorisinden Görevli Başkan Asistanı Ali Fuat Orhonoğlu, plastiksiz çarelere gittiklerini ve tüm süreçler gözden geçirerek, ambalajları, formülleri ve yapıtları sürdürülebilir kaynaklara kaydıracaklarını söylemiş oldu.

Sürdürülebilirlik noktasında ön yıkamayı ortadan kaldırıp ab da diyebileceğimiz su kullanımı azaltacak yönelime oldukca çabuk başladıklarına im eden Orhonoğlu, “Bu alışkanlık ortadan kalktı ve ab da diyebileceğimiz su tüketiminin azalmasına yardım sağlamış oldu” söyledi.

OMO ve Cif markalarında ambalajların tamamında geri dönüştürülmüş plastik kullanmaya başladıklarına im eden Orhonoğlu, yaptıkları emekleri şöyleki söyledi: “OMO’da plastikte 70 ton tutum sağladık. Yalnız bir yılda. Bu da artarak sürecek. Konsantre çözümlerle ambalaj kullanımı azalacak.

Çöp giysilerden yumuşatıcı, sofra şekerinden bulaşık deterjanı projesi amacıyla çalışıyoruz. Öteki taraftan Migros’la çalışma birliği yaptık. Ortak bir dolum birimi kurduk. Tüketen toplum sıvı deterjanı bitince ambalajıyla geliyor ve o musluktan deterjanını dolduruyor. Plastik kullanımı azalıyor. Şu anda bir tek Ataşehir’de. Türkiye’nin bir oldukca yerine yaygınlaşacak.”

“BÜYÜK YOK OLUŞUN EŞİĞİNDEYİZ”

Carbon Free Group CEO’ab da diyebileceğimiz su Jae Mather, iklim farklılığını kanser hücrelerinin büyümesine benzeterek, “Etraftan aldığımız sinyalleri göz ardı ediyoruz. Bu da sıhhatli hücreleri öldürüyor” kelimelerini kullandı.

Meydana getirilen çalışmaların, sağlam sorunlara im ettiğini ve bio çeşitliliğin yüzde 50’sinin önümüzdeki 100 yılda yok olacağını gösterdiği uyarısı icra eden Mather, “Büyük yok oluşun eşiğindeyiz aslen” söyledi.

“PATATES ÜRETİMİNDE SU TÜKETİMİNİ YÜZDE 50 AZALTTIK”

PepsiCo Gıda Kategorisi Kıdemli Pazarlama Direktörü Seren Çankırı, dünyanın en büyük ziraat işletmelerinden biri olduklarını belirterek, teknoloji ve dijitalleşmenin yenileyici ziraat uygulamalarının en mühim parçasını oluşturduğunu söylemiş oldu.

Çankırı, kelamlarını şöyleki sürdürdü: “Düşük basınçlı sulama teknolojilerine sağlam yatırımlar yapıyoruz. 2010 yılından beri net tarla verimini yüzde 30 artırdık, depo firelerini yüzde 26 azalttık. Bir patates üretimi amacıyla tüketilen ab da diyebileceğimiz su oranını yüzde 50, birim patates üretiminde salınan karbon düzeyini yüzde 50 azalttık.

Tarımda birim başına kullanıyor olduğumuz suyu Türkiye’de yüzde 50 azaltmayı başardık. Tarlalarımızı suni zekayla anlık takip ediyoruz. Verim ve kalitenin istenen seviyede olmasını sağlıyoruz. Tarlalarda kullanılan ab da diyebileceğimiz su tüketimini daha da azaltmayı planlıyoruz” diye açıkladı.

“ENERJİ SEKTÖRÜNDE DÖNÜŞÜM GEREKİYOR”

EnerjiSA Enerji İletişim Direktörü Göktürk Demirel, yerkürede üretime başlanan karbon emisyonunun yüzde 80’inin enerji kaynaklı bulunduğunu, elektriğin de yüzde 60’ının taşıl kaynaklardan üretildiğine dikkat çekerek, enerji sektöründe bir dönüşüm icap ettiğinin üzerine basarak belirtti.

Allianz Global Sürdürülebilirlik Müdürü Pırıl Kadıbeşegil, iklim mevzusunun giderek geliştiğine tanık olduklarını ve sürdürülebilirlik raporlamasının artık finansal raporlama gündemine de girdiğini söylemiş oldu.

“YEŞİL FİNANSMAN ADIMLARI ATILIYOR”

Kalkınma ve Yatırım Bankası Sürdürülebilirlik ve Çevresel, Toplumsal Tesir Yönetimi Müdürü Erhan Çalışkan, sürdürülebilir finansmanda iklim değişikliğiyle savaşım, yenilenebilir enerji, kaynak verimliliği ve döngüsel ekonominin, temel odak yerleri bulunduğunu söylemiş oldu. Avrupa Birliği’nin (AB) sürdürülebilirlik taksonometrisinin 2020’de regülasyon olarak yayımlandığına im eden Çalışkan, “Burada iklim değişikliğinin azaltılması, kirliliğe karşı tedbir ve kavramlar içeriyor.

Vatanımızda ise Yeşil Mutabakat Fiil Tasarısı yayımlandı ve Tecim Bakanlığı’mız koordinatörlüğünde yürütülüyor. Burada bir başlık yeşil finansman. Gömü ve Maliye Bakanlığımız çerçevesinde de sürdürülebilir tahvil çerçeve dokümanı hazırlıkları da bir adım olarak mekan alıyordu. Bu da Kasım 2021’de gerçekleşti. Yeşil tahvil ve sukuk rehberi de gayeler arasındaydı. Bu da gerçekleşti. Yeşil finansmana amaçlı şu anda regülatif manada adımlar atılıyor. 2023 yılı sonuna kadar yeşil taksonometrinin hazırlanması hedefleniyor.”

“ÇELİK, ALÜMİNYUM VE ÇİMENTO İLK ETKİLENECEK SEKTÖRLER”

Tecim Bakanlığı Internasyonal Sözleşmeler ve AB Genel Müdürlüğü Genel Müdür Asistanı Bahar Kuvvetli, sınırda karbon düzenlemesiyle AB’nin karbonu maliyetlemeyi öngördüğünü ve bu sayede yeşil dönüşümü, yapıt mevzuatlarının birer parçası şekline getirmeyi, bu standartları karşılamayan yapıtların de AB piyasasına arzının bile mümkün olamayacağını altını çizdi. Kuvvetli, “AB en büyük tecim ortağımızken, AB kıymet zincirlerine entegre oluşken bunlardan ahenk sağlamamamız mümkün değil” kelimelerini kullandı.

Internasyonal şirketlerin, karbon emisyonlarını eksiltmek amacıyla taahhütler verdiğini dile getiren Kuvvetli, sınırda karbon organizasyonuna ilk aşamada enerji kalabalık sektörlerin doğal olarak olacağını belirterek, “Çelik, alüminyum, çimento bunlar içinde. Kimyasallar da öncelikli sektörlerden. Yapı materyalleri, tekstil şeklinde sektörleri de dönüşüm gereksinim duyan sektörler içinde görüyoruz” açıklamasında bulunmuş oldu.

Türkiye’de yeşil finansman yankı sisteminin gelişmesi icap ettiğini dikkat çeken Bahar Kuvvetli, Türkiye’ye yeşil dönüşüm amacıyla sağlanacak 3,1 milyar dolarlık deposu da anımsatarak, “Firmalarımızın yol haritalarını belirlemeleri oldukca mühim. İnovasyona daha çok zaman ve kaynak ayırmak gerekmekte” diye açıkladı.

Konferansın stratejik çare ortağı Schnieder Electric. Ana sponsorları; Unilever, Turkcell, EnerjiSA, IC Tüm ortaklık. Altın sponsorları; Shell, Borusan Otomotiv, Ford Otosan, DFDS, Lay’s, Kalkınma Yatırım Bankası.Gümüş sponsorları; Coca-Cola İçecek, Quick Karbon, Kontrolmatik ve Kordsa. Ana  medya sponsoru NTV.


NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

Get in Touch

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

BENZER HABERLER

TAKİP EDİN

0BeğenenlerBeğen
3,370TakipçilerTakip Et
0AboneAbone Ol

SON HABERLER